Poezija

PoezijaPoezija

Poezija (gr. poiesis – stvaralaštvo, kreacija) danas označava sva književna ostvarenja koja su napisana u stihu. Upotreba i smisao ovog pojma menjali su se tokom vremena i razvoja literature. Tako je u antičkoj poetici poezija označavala čovekovu sposobnost da na osnovu pravila i sredstava stečenih iskustvom (gr. tehne, lat. ars) stvori umetničko ili teorijsko delo. Antika je razlikovala tri vrste umeća ili veština. Stvaralačkom veštinom (poetikai tehnai) stvaraju se dela neprolazne vrednosti. Izvođačka veština (praktikai tehnai) otelotvorena je u samom činu izvođenja, a teorijska veština (teoretikai tehnai) usredsređena je na proučavanje i saznanje. Poiesis je, za Grke, predstavljao simbol ljudskog stvaralaštva, a poznavalac tog umeća ili stvaralac umetničkog dela nazivan je poietes. Prema antičkom shvatanju, sam stvaralački proces sadržan je u pojmu mimezis, koji podrazumeva da umetničko delo nastaje kroz podražavanje stvarnosti.

Pojam poiesis kasnije se proširio na sve evropske jezike, uključujući i srpski. Njegov oblik i izgovor bivao je, dakako, izmenjen, pri čemu je često gubio i svoja karakteristična značenja. Opšte uzev, savremena književna terminologija sužava prvobitno značenje te se poezija odnosi samo na umetnička dela u stihu. Ta promena svakako je bila podstaknuta činjenicom da se u novovekovnoj literarnoj tradiciji sve više prednost davala prozi. Zbog toga se umesto poezije sve češće koristio pojam književnost.

Izvor: Rečnik književnih termina, Tanja Popović

Translate »