Naučna fantastika

Naučna fantastikaNaučna fantastika

Naučna fantastika (skrać. NF; često i SF ili sci-fi, od engl. science fiction – dosl. „naučna fikcija“[a]) je književni žanr u kojem deo ili cela priča zavisi od uticaja nauke, bilo stvarnog ili zamišljenog, da stvori uslove ili događaje koji se u stvarnosti još nisu desili (a koji nikada i ne moraju da se dese).

Naučna fantastika je umetnički žanr koji obrađuje razne opšte ljudske situacije smeštene u zamišljenu buduću realnost koja se temelji na danas znanim naučnim podacima za razliku od žanra tzv. „čiste” ili fantastike u širem smislu koja se ne temelji na nauci. Granice žanra nisu jasno definisane kao ni granice podžanrova.

Mnoga naučnofantastična dela sadrže obeležja drugih umetničkih žanrova, poput kriminalističkih romana, romana strave i užasa, istorijskih romana i fantastike. Tradicionalno se smatra da su danas pokojna trojka Ajzak Asimov, Artur Č. Klark i Robert A. Hajnlajn najveći književni majstori ovog žanra koji se mnogo promenio od vremena u kome su živeli, a koji se često naziva „zlatnim dobom”.

Izvor: Wikipedia

Translate »