Horor

HororHoror

Horor/fantastika (engl. Horror fiction) je pre svega književni, a zatim i filmski žanr sa glavnim ciljem da zastraši, zgrozi ili da u čitaocu stvori osećaj užasavanja. Istoričar književnosti Dž. A. Kadon je definisao horor kao „književnu prozu različite dužine koja šokira i zastrašuje, i može čak da proizvede i osećaj odbijenosti ili gađenja”. Horor žanr stvara mračnu i zastrašujuću atmosferu najčešće zasnovanu na nekoj natprirodnoj pojavi. Često se centralna opasnost u nekom horor delu može interpretirati samo kao metafora i prenos opštih strahova šire javnosti.

Reč „horor” je izraz za strah iz starijeg francuskog jezika, kada se pisao horror (nasuprot modernom horreur), a poreklom je od latinske reči horror, u značenju „strahota, tresenje”. Horor žanr ima korene u folkloru i religioznim tradicijama vezanim za smrt, zagrobni život, zlo i mitske likove koji se u literaturi sreću kao veštice, vampiri, vukodlaci ili duhovi.

Horor žanr poprima organizovanu formu u XVIII veku, pojavom gotskih romana, a danas predstavlja milionsku industriju kroz sve umetničke pravce i forme od pop kulture i filmova do video igara. Najistaknutiji autori horora su Edgar Alan Po, Meri Šeli, Brem Stoker, H. P. Lavkraft i Stiven King.

Izvor: Wikipedia

Translate »