Epska fantastika

Epska fantastikaEpska fantastika

Epska fantastika je pravac (žanr) u književnosti koji koristi magiju i druge natprirodne oblike kao primarne elemente u zapletu, temi ili postavci. Žanr se obično od naučne fantastike i horora razlikuje po opštem utisku i temi pojedinačnih radova, mada između ova tri postoji značajno preklapanje, toliko da se ponekad nazivaju zajedničkim nazivom spekulativna fikcija. U širem smislu, epska fantastika pokriva dela mnogih pisaca, od umetnika i muzičara iz drevnih mitova i legendi do mnogih modernih dela koja danas prihvata široka publika.
Koreni ovog pravca mogu se naći još u vavilonskom Epu o Gilgamešu, u VII veku p.n. e.

Izvor: Wikipedia

Translate »